Sidste Nyt

Tiden er ved at nærme sig og der er sat dato for den stiftende general forsamling.

Det bliver Kl. 14.00 den 24. Februar 2019 i aulaen på Bakkeskolen i Kolding.

FACEBOOK BEGIVENHED -> GENERALFORSAMLING

Initiativgruppen bag Terra Nova Rollespilsforening indbyder til infomøde og stiftende generalforsamling for alle der kunne tænke sig at høre mere om Koldings nye Rollespils forening.

Tanken bag foreningen er at den skal være med til at organisere og samle dem, der ønsker at skabe og sprede pen&paper rollespil i Kolding og omegn. Derudover er det planen at foreningen skal afholde arrangementer løbende som giver mulighed for at møde andre, skabe eventuelle nye kontakter til andre spillere eller hvis man som helt ny spiller gerne vil stifte bekendtskab med pen&paper rollespillet.

Foreningens mødested vil blive på en skole i Kolding, som vil blive meddelt senere efter den stiftende generalforsamling

Vi vil gerne på initiativgruppens vegne opfordre alle interesserede at møde op samt overveje om man måske kunne tænke sig også at deltage i forenings arbejdet som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Et udkast til vores vedtægter som bliver stillet som forslag til vedtagelse kan læses under om Terra Nova

Dagsorden for den stiftende generalforsamling bliver som følgende:

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af referent
  1. Valg af to stemmetællere
  2. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  1. Valg af ansvarlige jævnfør §9 i foreningens vedtægter.
  1. Behandling af indkomne forslag
 1. Eventuelt

Hvis du er interesseret er du velkommen til at møde op. Jo flere jo bedre 🙂

Initiativgruppen består af følgende personer

Lars Thomsen

Jesper Kristensen

Anja Emholt

Kim Falk Rangård

Karina Dam Pedersen