Fredag d.18 Januar 2019

Tilstede: Lars, Jesper, Kim, Anja og Karina.

Dagsorden til mødet:

 1. Godkendelse af referatet fra sidst.
  1.1 Referatet er godkendt med en enkelt bemærkning.
  Infomøde og stiftende generalforsamling. Det starter klokken 14, vi kommer kl. 13 og gør klar.
 2. CVR-nummer.
  2.1 Vi har fået CVR-nummeret 40140999.
  2.2 Lars har ligeledes fået medarbejdersignatur til oprettelse af e-boks.
 3. Foreningsportalen.
  3.1 Vi skal først have en stiftende generalforsamling, samt et godkendt og underskrevet referat herfra før vi kan oprettes på Foreningsportalen og søge om lokaler.
  3.2 Vi har dog fået aulaen på Bakkeskolen til selve generalforsamlingen.
 4. Opgaver til infomøde og stiftende generalforsamling.
  4.1 Lars tager kontakt til pedellen Robert ift. nøgle og kode. Kaffemaskine.
  4.2 Lars vil gerne lave oplægget til infomødet.
  4.3 Karina og Lars bager en pladekage. Jesper sørger for at indkøbe noget frugt.
  4.4 Der skal printes vedtægter / dagsorden til dagen.
  4.5 Indmeldelsesblanketter til nye medlemmer. (Jesper laver dem)
 5. Markedsføring af infomødet og stiftende generalforsamling.
  5.1 Karina laver et “om” som kan lægges op på Facebook og hjemmesiden.
  5.2 Vi laver en virksomheds / foreningsside på Facebook. Lars sørger for at oprette disse.
  5.3 Lars laver opslag / nyhedsbrev til hjemmeside /Facebook ift. infomødet og stiftende generalforsamling. Der opfordres til at folk stiller op til bestyrelsen.
  5.4 Kim undersøger hvad bygning 5 skal have for at printe 100 2xA5 Flyers og 20 plakater i A3 størrelse.
  Jesper har undersøgt hvad det koster på Onlineprinters.dk – 10 stk. A3 – 150 kr. 500 stk. A5 257 kr.
  Anja hører produktionsskolen ift. printning.
  IBC
  Innovationsfabrikken
  IBA
  Designskolen
  Munkensdam
  KG
  HF / VUC
  Pædagogseminariet
  Hansenberg
  Syddansk universitet.
  Biblioteket
  Cafe Firefly
  Goodgames
  Flyers
  5.5 Jesper undersøger om Danmarks radio p4 trekanten vil lave et indslag.
  5.6 Lars kontakter Kolding ugeavis.
 6. Hjemmesiden.
  6.1 Der er blevet oprettet en kontaktformular.
  6.2 Der er oprettet et menupunkt til referater og vedtægter.
  6.3 Der bliver oprettet et nyhedsfeed på hjemmesiden.
  6.4 Karina læser korrektur på hjemmesiden.
  6.5 Jesper opdaterer vedtægterne på hjemmesiden.
  6.6 Jesper kigger på om der er mulighed for at lave et forum for medlemmer på hjemmesiden.
 7. Facebookgruppen.
  7.1 Punktet er slettet da det fremgår andre steder i referatet.
 8. Evt.
  8.1 Der er lavet rettelser i vedtægterne i henhold til anvisninger fra Kolding Kommune. Se følgende:
  Jeg har gennemgået udkast til foreningens vedtægter. Der er lige lidt der skal ændres for at de opfylder betingelserne for godkendelse jf. Folkeoplysningsloven.

§4 Medlemmer
Der står at foreningen har mulighed for at ekskludere et medlem af forskellige årsager. For at overholde loven, skal der nederst i afsnittet stå, at de ekskluderede medlem har mulighed for på førstkommende generalforsamling at forelægge sagen for generalforsamlingen.

§ 6 Dagsorden til ordinær generalforsamling.

Pkt. 6 Der skal gerne tilføjes, at regnskab fremlægges til godkendelse
Pkt. 7 Der skal gerne tilføjes, at der også vælges suppleanter til bestyrelsen

Der mangler endvidere et punkt med valg af revisor og revisorsuppleant

§ 13 Opløsning af foreningen
Her skal det præciseres hvilken almennyttig forening eller organisation et evt. overskud ved opløsning af foreningen skal gå til. Hvis I ønsker at gøre den mere bred, kan I skrive at evt. overskud går til en forening godkendt jf. Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen
Trine Juhl Damkjær

Næste møde: fredag d. 1. februar.
Dagsorden til næste møde:

 1. Godkendelse af referat fra sidst.
 2. Status på flyers og plakater.
 3. Opfølgning på e-boks til foreningen.
 4. Opfølgning på hjemmesiden / Facebook.
 5. Opfølgning på markedsføring af infomøde og stiftende generalforsamling.
 6. Printning af vedtægter og dagsorden.
 7. Indmeldelsesblanketter.
 8. Evt.