Fredag den 30. November 2018

  • Gennemgang og fastlæggelse af vedtægter for foreningen Terra Nova.

Dagsorden til næste møde:

  1. Gennemgang af referat og godkendelse af dagsorden.
  2. Gennemgang af vedtægterne til endelig godkendelse.
  3. Gennemgang af bestyrelsesposter.
  4. Ansøgning på virk.dk ift CVR-nummer for almennyttige foreninger.
  5. Fastsættelse af opgaver i forbindelse med oprettelsen af foreningen.
  6. Infomøde den 23. februar 2019.
  7. Markedsføring af infomøde.
  8. Endelig opsættelse af hjemmesiden.
  9. Evt.

Næste møde: fredag den 4. januar