Fredag den 4. januar 2019.

Tilstede: Lars, Karina og Jesper.

Dagsorden til næste møde:

 • Gennemgang af referat og godkendelse af dagsorden.
  • Referat gennemgået og godkendt.
 • Gennemgang af vedtægterne til endelig godkendelse.
  • Vedtægterne er gennemgået og godkendt.
 • Gennemgang af bestyrelsesposter.
  • Kim vil gerne opstille til kassererposten.
  • Lars vil gerne opstille til formandsposten.
  • Jesper vil gerne opstille til næstformand og IT posten.
  • Anja vil gerne opstille til almindelig bestyrelsesmedlem.
  • Karina vil gerne opstille til almindelig bestyrelsesmedlem og sekretær posten
 • Ansøgning på virk.dk ift CVR-nummer for almennyttige foreninger.
  • Lars opstarter ansøgning af CVR-nummeret.
 • Fastsættelse af opgaver i forbindelse med oprettelsen af foreningen.
  • Planer om opstart at bankkonto udsættes til efter stiftende generalforsamling.
  • Når Lars har fået fat i CVR-nummeret opretter han os på foreningsportalen på Kolding kommunes hjemmeside.
 • Infomøde den 23. februar 2019.
  • Flyttet til søndag den 24. februar kl. 13.
  • Stiftende generalforsamling er også denne dag.
 • Markedsføring af infomøde.
  • Jesper laver et opslag på hjemmesiden omkring infomøde og stiftende generalforsamling.
  • Lars tager kontakt til Anja ift. info plakater / flyers til “ophængning” rundt i byen, samt opslag til de sociale medier.
  • Jesper tager kontakt til tidligere journalist kollegaer om de vil dække historien. Lars tager kontakt til ugeavisen.
 • Endelig opsættelse af hjemmesiden. (Jesper sørger for følgende)
  • Laver et menupunkt på hjemmesiden omkring infomøde og stiftende generalforsamling.
  • Opretter en kontaktformular.
  • Opretter en email-adresse.
  • Laver et personligt login til alle i bestyrelsen. ( Personlig email-adresse skal afleveres til oprettelse af dette login)
  • Oprettelse af nyhedsbrev system.
  • Nyhedspunkt på forsiden.
 • Evt.
  • Møde næste gang fredag den 18. januar kl. 19. hos Lars

Dagsorden til mødet:

 • Godkendelse af referatet fra sidst.
  • CVR-nummer
  • Foreningsportalen
  • Opgaver til infomøde og stiftende generalforsamling.
  • Markedsføring af infomødet og stiftende generalforsamling.
  • Hjemmesiden.
  • Facebookgruppen.